zaterdag 15 januari 2011

Quick Cungo teaser
Some quick shots of a new Cungo I am working on. Basically customizing my own sculpt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten